[x_text]

Service

Brinkåker Lekplatsservice arbetar med allt från målning och reparationer av befintliga lekplatser till montering av nya. Vi erbjuder även serviceavtal. En lekplats utsätts för mycket slitage och ska även tåla alla årstiders väder och vind. För att maximera lekutrustningens livslängd, är det viktigt med underhåll. Det bör tvättas och målas regelbundet för att öka livslängden. Dessutom ger det ett trevligare intryck för dem som vistas på lekplatsen.

Vi samarbetar med samtliga lekplatsleverantörer och kan därför lätt hjälpa er med era behov, oavsett om ni redan har lekutrustning som behöver vård eller om ni vill beställa nytt. Vår höga servicenivå och stora ansvarstänkande innebär att vi uteslutande arbetar med hållbara och slitstarka produkter i samtliga projekt. Om kunderna är glada, är vi nöjda!

En viktig del av vårt arbete innebär att vi håller oss väl informerade om det omfattande regelverk som omgärdar all hantering av lekplatser inom EU. I plan- och bygglagen, 3 kap. 15 – 18§ PBL, finns bl.a. regler för utemiljön. Här anges t ex krav på anordnande av friyta för lek- och utevistelse samt krav på att lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas.

Dessutom finns följande att läsa på Konsumentverkets hemsida:

Fastighetsägaren har ansvaret
Ansvaret för att en lekplats uppfyller de säkerhetsregler som finns ligger hos fastighetsägaren. Det kan vara en kommun, en skola, ett fastighetsbolag eller en bostadsrätts- eller samfällighetsförening. Vilka regler som gäller framgår av en folder som tagits fram av Boverket, Konsumentverket och Svenska Kommunförbundet, ”Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap”. Kommunförbundet har även tagit fram en handbok, ”Säkra lekplatsen”, som ger vägledning till hur lekplatser ska vara utformade.

VÄGLEDNING för drift av lekplats i offentlig miljö (HAGS)[/x_text]